162 دنبال‌ کننده
861.5 هزار بازدید ویدیو

TOEFL listening practice test 2019 - Test 54

497 بازدید ۶ ماه پیش

Answers: 1B, 2AD, 3D, 4C, 5A, 6A, 7D, 8C, 9Art Deco-Art Moderne-Art Deco, 10C, 11D, 12A, 13BDCA, 14B, 15C, 16A, 17B, 18A, 19B, 20AC, 21A, 22C, 23B, 24A, 25D, 26BD, 27C, 28A, 29C, 30A, 31B, 32D, 33BC, 34A

نمایش بیشتر