1.4 هزار دنبال‌ کننده
676.4 هزار بازدید ویدیو
228 بازدید 5 ماه پیش

ایجاد صفحه افقی در فایل ورد دارای صفحات عمودی مسئله ای می باشد که در این ویدیو قصد آموزشش را داریم در صورت تمایل به کسب آموزش های بیشتر در زمینه کامپیوتر و تلفن همراه به اینستاگرام رایانه کمک https://www.instagram.com/rayanehkomak/ مراجعه نمایید و بهترین خدمات کامپیوتری . تعمیرات کامپیوتری را با رایانه کمک تجربه نمایید .

دیلیت اکانت اینستاگرام

154 بازدید 5 ماه پیش

پاک کردن اکانت اینستاگرام مسئله ای می باشد که در این ویدیو قصد آموزشش را داریم در صورت تمایل به کسب آموزش های بیشتر در زمینه کامپیوتر و تلفن همراه به اینستاگرام رایانه کمک https://www.instagram.com/rayanehkomak/ مراجعه نمایید و بهترین خدمات کامپیوتری . تعمیرات کامپیوتری را با رایانه کمک تجربه نمایید .

دیگر ویدیوها

94 بازدید 5 ماه پیش
54 بازدید 5 ماه پیش
6.9 هزار بازدید 5 ماه پیش
24 بازدید 5 ماه پیش
154 بازدید 5 ماه پیش
5.4 هزار بازدید 5 ماه پیش
618 بازدید 5 ماه پیش
87 بازدید 6 ماه پیش
21 بازدید 6 ماه پیش
174 بازدید 6 ماه پیش
1.1 هزار بازدید 6 ماه پیش
1.7 هزار بازدید 6 ماه پیش
83 بازدید 6 ماه پیش
31 بازدید 6 ماه پیش
248 بازدید 6 ماه پیش
15 بازدید 6 ماه پیش
89 بازدید 6 ماه پیش
7.5 هزار بازدید 6 ماه پیش
65 بازدید 6 ماه پیش
213 بازدید 6 ماه پیش
نمایش بیشتر