861 دنبال‌ کننده
400.8 هزار بازدید ویدیو
30.6 هزار بازدید 2 سال پیش

سامانه یکپارچه پیشخوان کارگزاری های بورس و اوراق بهادار و شعب بانک با نام تجاری پیکاپ، با توجه به نیاز روز افزون بازار های پولی و مالی و در راستای تحقق ایده سوپرمارکت مالی طراحی و تولید گردیده است. تحت وب بودن سامانه پیکاپ ، اتصال شعب بانک به کارگزاری های بورس، امکان خرید و فروش سهام و گواهی های سرمایه گذاری و سایر ابزارهای مالی مصوب را بدون نیاز به حضور سرمایه گزار در دفاتر کارگزاری و استفاده از ظرفیت عظیم شعب بانکی، امکان توسعه و هماهنگی لازم بین بانک ها و کارگزاری های بورس را فراهم نموده است.

پیکاپ

30.6 هزار بازدید 1 سال پیش

سامانه یکپارچه پیشخوان کارگزاری های بورس و اوراق بهادار و شعب بانک با نام تجاری پیکاپ، با توجه به نیاز روز افزون بازار های پولی و مالی و در راستای تحقق ایده سوپرمارکت مالی طراحی و تولید گردیده است. تحت وب بودن سامانه پیکاپ ، اتصال شعب بانک به کارگزاری های بورس، امکان خرید و فروش سهام و گواهی های سرمایه گذاری و سایر ابزارهای مالی مصوب را بدون نیاز به حضور سرمایه گزار در دفاتر کارگزاری و استفاده از ظرفیت عظیم شعب بانکی، امکان توسعه و هماهنگی لازم بین بانک ها و کارگزاری های بورس را فراهم نموده است.

صندوق سرمایه گذاری

582 بازدید 5 ماه پیش

فراهم شدن امکان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری طرف قرارداد با رایان هم افزا، بدون نیاز به مراجعه حضوری

دیگر ویدیوها

2.7 هزار بازدید 11 ماه پیش
51.5 هزار بازدید 2 سال پیش