در حال بارگذاری
 • 5
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 31.7هزار
  بازدید

داده پردازی رایان پرسیس

داده پردازی رایان پرسیس ارائه دهنده سیستم های یکپارچه مالی ، اداری ، بازرگانی و سفارش مشتری با نام های تجاری رادیکال و آرا می باشد.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

داده پردازی رایان پرسیس ارائه دهنده سیستم های یکپارچه مالی ، اداری ، بازرگانی و سفارش مشتری با نام های تجاری رادیکال و آرا می باشد.

 • 5
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 31.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • نرم افزار مدیریت سهام رادیکال

  619 بازدید

  برای اطلاع از امکانات نرم افزار و دانلود نسخه رایگان به لینک ذیل مراجعه نمایید : www.rayanpersis.com

 • نرم افزار مدیریت دوره های آموزشی رادیکال

  164 بازدید

  برای اطلاع از امکانات نرم افزار و دانلود نسخه رایگان به لینک ذیل مراجعه نمایید : www.rayanpersis.com

 • نرم افزار مدیریت فروش کافی شاپ رادیکال

  243 بازدید

  برای اطلاع از امکانات نرم افزار و دانلود نسخه رایگان به لینک ذیل مراجعه نمایید : www.rayanpersis.com

 • نرم افزار مدیریت پرسنل پیشرفته رادیکال

  724 بازدید

  برای اطلاع از امکانات نرم افزار و دانلود نسخه رایگان به لینک ذیل مراجعه نمایید : www.rayanpersis.com

 • نرم افزار اتوماسیون محیط های ورزشی رادیکال

  297 بازدید

  برای اطلاع از امکانات نرم افزار و دانلود نسخه رایگان به لینک ذیل مراجعه نمایید : www.rayanpersis.com

 • نرم افزار حضور و غیاب رادیکال

  3,644 بازدید

  برای اطلاع از امکانات نرم افزار و دانلود نسخه رایگان به لینک ذیل مراجعه نمایید : www.rayanpersis.com

 • نرم افزار مدیریت فروش و خدمات پس از فروش رادیکال

  291 بازدید

  برای اطلاع از امکانات نرم افزار و دانلود نسخه رایگان به لینک ذیل مراجعه نمایید : www.rayanpersis.com

 • آموزش امکانات ( انبارداری رادیکال )

  603 بازدید

  آموزش نرم افزار انبارداری رادیکال - امکانات نرم افزار شامل : تنظیمات نرم افزار ، تهیه و بازیابی پشتیبان ، تعریف کاربر و ... برای اطلاع از امکانات و دانلود نسخه رایگان نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • آموزش گزارشات ( انبارداری رادیکال )

  799 بازدید

  آموزش نرم افزار انبارداری رادیکال - گزارشات شامل : گزارش از کالاهای وارد شده ، خارج شده ، مرجوعی ، امانی و گزارش ریز عملکرد کاربران و ... میباشد . برای اطلاع از امکانات و دانلود نسخه رایگان نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • آموزش گزارشات موجودی ( انبارداری رادیکال )

  1,423 بازدید

  آموزش نرم افزار انبارداری رادیکال - گزارشات موجودی شامل : گزارش موجودی تعدادی و ریالی کالا - انبار ، کاردکس تعدادی و ریالی کالا - انبار ، گزارش سفارشات کالا ، طراحی چاپ ها - گزارشات و ... میباشد . برای اطلاع از امکانات و دانلود نسخه رایگان نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • آموزش عملیات مرتبط با کالا ( انبارداری رادیکال )

  732 بازدید

  آموزش نرم افزار انبارداری رادیکال - عملیات مرتبط با کالا شامل : ثبت کالاهای ورودی ، خروجی ، مرجوعی انبارها ، فاکتورهای خرید و فروش ، درخواست خرید ، موجودی اولیه ، چاپ بارکد و ... برای اطلاع از امکانات و دانلود نسخه رایگان نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • آموزش اطلاعات پایه ( انبارداری رادیکال )

  1,083 بازدید

  آموزش نرم افزار انبارداری رادیکال - ثبت تعاریف اولیه نرم افزار شامل : تعریف انبار ، کالا با قابلیت ثبت گروه کالا و اختصاص واحد کالا ، تعریف اشخاص و مشتریان ، تعریف نوع مصرف ، تعریف رانندگان و ... برای اطلاع از امکانات و دانلود نسخه رایگان نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • آموزش امکانات ( محاسبه دستمزد کارکنان رادیکال )

  188 بازدید

  آموزش نرم افزار محاسبه دستمزد کارکنان رادیکال - امکانات نرم افزار شامل : تنظیمات نرم افزار ، تهیه و بازیابی پشتیبان ، تعریف کاربر و ... برای اطلاع از امکانات و دانلود نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • آموزش گزارشات ( محاسبه دستمزد کارکنان رادیکال )

  376 بازدید

  آموزش نرم افزار محاسبه دستمزد کارکنان رادیکال - گزارشات شامل : گزارش از لیست کارمندان ، گزارش کارکرد عادی و ساعتی ، گزارش مرخصی و ماموریت پرسنل و ... برای اطلاع از امکانات و دانلود نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • نرم افزار پرسنلی رادیکال

  2,564 بازدید

  برای اطلاع از امکانات نرم افزار ودانلود نسخه رایگان به لینک ذیل مراجعه نمایید : www.rayanpersis.com

 • آموزش عملیات مالی ( محاسبه دستمزد کارکنان رادیکال )

  523 بازدید

  آموزش نرم افزار محاسبه دستمزد کارکنان رادیکال - عملیات مرتبط با کارمندان نرم افزار شامل : ثبت اطلاعات مالی ، ثبت اخطارها ، ثبت کارکرد ساعتی و روزانه ، اطلاعات فیش حقوقی و ... برای اطلاع از امکانات و دانلود نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • آموزش اطلاعات پایه ( محاسبه دستمزد کارکنان رادیکال )

  402 بازدید

  آموزش نرم افزار محاسبه دستمزد کارکنان رادیکال - ثبت تعاریف اولیه نرم افزار شامل : تعریف نوع قرارداد ، بیمه تکمیلی ، تعریف کالا / محصولات و زیر مجموعه ، ثبت اطلاعات کارمندان و پرسنل ، تعریف انواع کارکردهای ساعتی پرسنل و ... برای اطلاع از امکانات و دانلود نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • آموزش امکانات ( چاپ چک و مغایرت بانکی رادیکال )

  366 بازدید

  آموزش نرم افزار چاپ چک و مغایرت بانکی رادیکال - امکانات نرم افزار شامل : تنظیمات نرم افزار ، ایجاد سال مالی ، تهیه و بازیابی پشتیبان ، تعریف کاربر و ... برای اطلاع از امکانات و دانلود نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • آموزش گزارشات ( چاپ چک و مغایرت بانکی رادیکال )

  617 بازدید

  آموزش نرم افزار چاپ چک و مغایرت بانکی رادیکال - گزارشات شامل : گزارش ریز عملکرد حساب های بانکی (گزارش معین) ، گزارش ریز عملکرد طرف حساب (گزارش معین) ، گزارش خلاصه حساب طرف حساب ، گزارش خلاصه حساب گروه های اصلی - فرعی - فرعی 2 ، یاددآوری چک های پرداختی ، گزارش روزانه چک های پرداختی و ... برای اطلاع از امکانات و دانلود نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • آموزش عملیات چک ( چاپ چک و مغایرت بانکی رادیکال )

  226 بازدید

  آموزش نرم افزار چاپ چک و مغایرت بانکی رادیکال - عملیات مرتبط با چک شامل : ثبت چک های پرداختی ، چاپ چک ، رسید چک ، لیست پیوستی چک پرداختی ، حواله های دریافتی ، الگو چاپ چک ، الگو مغایرت بانکی ، گزارش گیری مغایرت بانکی و ... برای اطلاع از امکانات و دانلود نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • آموزش اطلاعات پایه ( چاپ چک و مغایرت بانکی رادیکال )

  270 بازدید

  آموزش نرم افزار چاپ چک و مغایرت بانکی رادیکال - ثبت تعاریف اولیه نرم افزار شامل : تعریف بانک ، شرح چک ، حساب های بانکی ، طرف حساب ها ، امضاء چاپ ها ، تعریف گروه حساب ها کد کل و معین (گروه اصلی ، گروه فرعی 1 و 2) برای اطلاع از امکانات و دانلود نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • نرم افزار تعمیرات و نگهداری ماشین آلات رادیکال

  742 بازدید

  برای اطلاع از امکانات و دانلود نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • نرم افزار انبارداری رادیکال

  13,301 بازدید

  برای اطلاع از امکانات نرم افزار ودانلود نسخه رایگان به لینک ذیل مراجعه نمایید : www.rayanpersis.com

 • نرم افزار چاپ چک و مغایرت بانکی رادیکال

  341 بازدید

  برای اطلاع از امکانات و دانلود نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • نرم افزار چاپ چک رادیکال

  386 بازدید

  برای اطلاع از امکانات و دانلود نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com

 • نرم افزار محاسبه دستمزد کارکنان رادیکال

  378 بازدید

  برای اطلاع از امکانات و دانلود نرم افزار به لینک ذیل مراجعه نمایید: www.rayanpersis.com