70 بازدید 8 ماه پیش

مدیریت ارتباط با مشتری توضیح انجام پروژه crm توسط مهندس امیرحسین ساویز https://rayatadris.com/

دیگر ویدیوها

92 بازدید 9 ماه پیش
1.5 هزار بازدید 9 ماه پیش
400 بازدید 1 سال پیش
269 بازدید 1 سال پیش
7.4 هزار بازدید 1 سال پیش
1.3 هزار بازدید 1 سال پیش
87 بازدید 1 سال پیش
279 بازدید 1 سال پیش
100 بازدید 1 سال پیش
1.1 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر