236 بازدید 1 سال پیش

یکی از عوامل و پارامترهای مهم در تصفیه فاضلاب حذف نیتروژن می باشد. نیتروژن در فاضلاب به صورت نیترات، نیتریت، آمونیاک، آمونیوم می باشد. در این فیلم چگونگی حذف نیتروژن از فاضلاب ارائه شده است. با ما همراه باشید

چرا و چگونه؟!

1.1 هزار بازدید 3 سال پیش

نحوه کارکرد سپتیک تانک ها در این ویدئو به صورت گرافیکال نمایش داده می شود. گروه صنعتی رایمون http://raymongroup.ir/

دیگر ویدیوها

236 بازدید 1 سال پیش
713 بازدید 3 سال پیش
530 بازدید 3 سال پیش
1.7 هزار بازدید 3 سال پیش
212 بازدید 3 سال پیش
107 بازدید 3 سال پیش
2.2 هزار بازدید 3 سال پیش
854 بازدید 3 سال پیش
2.8 هزار بازدید 3 سال پیش
433 بازدید 3 سال پیش
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر