ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
13 دنبال‌ کننده
2.8 هزار بازدید ویدیو
1.3 هزار بازدید 6 ماه پیش

دکتر فاطمه حیدری جراح و فوق تخصص چشم، فوق لیسانس بهداشت با گرایش سیاست گذاری در نظام سلامت بنیانگذار سامانه اخلاق حرفه‌ای در علم www.avoidretraction.com https://t.me/avoidretraction 021-47627292

آموزشی

1.3 هزار بازدید 6 ماه پیش

دکتر فاطمه حیدری جراح و فوق تخصص چشم، فوق لیسانس بهداشت با گرایش سیاست گذاری در نظام سلامت بنیانگذار سامانه اخلاق حرفه‌ای در علم www.avoidretraction.com https://t.me/avoidretraction 021-47627292