در حال بارگذاری
 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 4.7هزار
  بازدید

سلامت و ایمنی غذا

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 4.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • قسمت بیست و دوم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  29 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امشب" در شبکه سلامت سیما در روز سه شنبه مورخ 16 بهمن 1397 به موضوع "بیماری انگلی کرم کدو" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، عضو پیوسته انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران، مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) بود.

 • قسمت بیست و یکم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  22 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امشب" در شبکه سلامت سیما در روز سه شنبه مورخ 9 بهمن 1397 به موضوع "سلامت و ایمنی سیب زمینی" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، عضو پیوسته انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران، مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) بود.

 • قسمت بیستم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  18 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امشب" در شبکه سلامت سیما در روز سه شنبه مورخ 2 بهمن 1397 به موضوع "سلامت و ایمنی گوشت مرغ" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، عضو پیوسته انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران، مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) بود.

 • قسمت نوزدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  30 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امشب" در شبکه سلامت سیما در روز سه شنبه مورخ 25 دی 1397 به موضوع "تشخیص اصالت و کیفیت مواد غذایی" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) بود.

 • قسمت هجدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  29 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امروز" در شبکه سلامت سیما در روز پنجشنبه مورخ 29 آذر 1397 به موضوع "سلامت محصولات تراریخته" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) بود.

 • دکتر بهادر حاجی محمدی در برنامه نسخه شبکه یک

  72 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "نسخه" در شبکه یک سیما در روز پنجشنبه مورخ 29 آذر 1397 با موضوع "کنترل سموم بیماریزا در غذا" پخش شد. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) بود.

 • قسمت هفدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  25 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امشب" در شبکه سلامت سیما در روز سه شنبه مورخ 20 آذر 1397 به موضوع "ایمنی غذای مادران در دوران بارداری" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) بود.

 • قسمت شانزدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  59 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امشب" در شبکه سلامت سیما در روز سه شنبه مورخ 13 آذر 1397 به موضوع "ایمنی غذای مادران در دوران شیردهی" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) بود.

 • قسمت پانزدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  67 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امروز" در شبکه سلامت سیما در روز سه شنبه مورخ 6 آذر 1397 به موضوع "مواد غذایی عامل تب مالت" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) بود.

 • قسمت چهاردهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  81 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امشب" در شبکه سلامت سیما در روز سه شنبه مورخ 29 آبان 1397 به موضوع "بهداشت برنج" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) بود.

 • قسمت سیزدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  25 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امشب" در شبکه سلامت سیما در روز سه شنبه مورخ 15 آبان 1397 به موضوع "سلامت و ایمنی سوسیس و کالباس" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) بود.

 • قسمت دوازدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  64 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امشب" در شبکه سلامت سیما در روز سه شنبه مورخ 1 آبان 1397 به موضوع "اصول صحیح طبخ فراورده های گوشتی" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) بود.

 • گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه یک سیما

  52 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "نسخه" در شبکه یک سیما در روز سه شنبه مورخ 24 مهر 1397 به مناسبت روز جهانی غذا پخش شد. موضوع برنامه به کلیات راه های ارتقای سلامت و ایمنی غذای جامعه اختصاص داشت. مهمان این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) بود.

 • گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه آموزش

  54 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "دکتر سلام" در شبکه آموزش سیما در روز سه شنبه مورخ 24 مهر 1397 به مناسبت روز جهانی غذا پخش شد. موضوع برنامه به کلیات راه های ارتقای سلامت و ایمنی غذای جامعه اختصاص داشت. مهمان این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) بود.

 • قسمت یازدهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  79 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امشب" در شبکه سلامت سیما در روز سه شنبه مورخ 24 مهر 1397 به مناسبت روز جهانی غذا پخش شد و به موضوع راه های ارتقای سلامت و ایمنی غذا اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) بود.

 • گفتگوی زنده دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه قرآن

  65 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "رصد" در شبکه قرآن در روز سه شنبه مورخ 24 مهر 1397 به مناسبت روز جهانی غذا پخش شد. مهمان این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) بود. موضوع این برنامه در خصوص احکام ذبح اسلامی حیوانات حلال گوشت بود. همچنین کتاب "گوشت حلال از منظر اسلام" نوشته دکتر بهادر حاجی محمدی و همکاران در این برنامه معرفی شد.

 • قسمت دهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  83 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امشب" در شبکه سلامت سیما در روز سه شنبه مورخ 17 مهر 1397 به موضوع "بهداشت و ایمنی تخم مرغ" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (فوق دکتری سم شناسی مواد غذایی، مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) بود.

 • انواع محصولات تراریخته در بازار ایران

  143 بازدید

  انواع محصولات تراریخته مصرفی در بازار ایران که توسط دکتر بهادر حاجی محمدی (بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) در برنامه زنده تلویزیونی شبکه 2 سیما اشاره شد.

 • اثر برنج تراریخته روی سلامت موش آزمایشگاهی

  283 بازدید

  نتایج تحقیق در مورد خوراندن برنج تراریخته به موش آزمایشگاهی و بررسی اثرات برنج تراریخته روی سلامت این حیوانات، توسط دکتر بهادر حاجی محمدی سرپرست تیم پژوهشگران این تحقیق، در برنامه زنده تلویزیونی شبکه 3 سیما اعلام شد.

 • قسمت نهم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  42 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امروز" در شبکه سلامت سیما در روز پنجشنبه مورخ 5 مهر 1397 به موضوع "سلامت و ایمنی غذای دانش آموزان" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (فوق دکتری سم شناسی مواد غذایی، مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) بود.

 • گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی در شبکه دو سیما

  179 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "زنده باد زندگی" در شبکه دو سیما در روز یکشنبه مورخ 18 شهریور 1397 به موضوع "محصولات تراریخته" اختصاص داشت. مهمان این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) بود.

 • قسمت هشتم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  82 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امشب" در شبکه سلامت سیما در روز شنبه مورخ 17 شهریور 1397 به موضوع "سلامت و ایمنی روغن کنجد" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (فوق دکتری سم شناسی مواد غذایی، رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) بود.

 • قسمت هفتم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  113 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امشب" در شبکه سلامت سیما در روز شنبه مورخ 3 شهریور 1397 به موضوع "مسمومیت های غذایی شایع" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (فوق دکتری سم شناسی مواد غذایی، رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) بود.

 • قسمت سوم گفتگوی امیرحسین مدرس با دکتر بهادر حاجی محمدی

  69 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "مهمانخانه" در شبکه چهار سیما در روز شنبه مورخ 3 شهریور 1397 به موضوع "ترکیبات شیمیایی سمی در غذا" اختصاص داشت. مهمان این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) بود.

 • قسمت ششم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  104 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امروز" در شبکه سلامت سیما در روز پنجشنبه مورخ 25 مرداد 1397 به موضوع "سم هیستامین در کنسرو ماهی و غذاهای دریایی و خطر مسمومیت هیستامینی" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (فوق دکتری سم شناسی مواد غذایی، رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) بود.

 • قسمت پنجم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  167 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امروز" در شبکه سلامت سیما در روز پنجشنبه مورخ 11 مرداد 1397 به موضوعات "اسهال مسافرتی در تابستان" و همچنین "مسمومیت غذایی با برنج" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (فوق دکتری سم شناسی مواد غذایی، رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) بود.

 • قسمت چهارم گفتگوی دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  69 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امروز" در شبکه سلامت سیما در روز پنجشنبه مورخ 14 تیر 1397 به موضوع "مسمومیت غذایی بوتولیسم" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) بود.

 • قسمت دوم گفتگوی امیرحسین مدرس با دکتر بهادر حاجی محمدی

  69 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "مهمانخانه" در شبکه چهار سیما در روز سه شنبه مورخ 12 تیر 1397 به موضوع "یافته های نوین در حوزه سلامت غذا" اختصاص داشت. مهمان این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) بود.

 • اثبات سرطانزایی چای داغ توسط یک دانشمند ایرانی

  223 بازدید

  پروفسور رضا ملک زاده (استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران) موفق به ثبت جهانی اثر نوشیدن چای داغ در بروز سرطان مری شد. چند ماه پیش خبر کسب مدال افتخار آژانس بین المللی تحقیقات سرطان توسط این دانشمند ایرانی، در رسانه های کشور انتشار یافت. در برنامه زنده تلویزیونی شبکه سلامت سیما که با حضور دکتر بهادر حاجی محمدی (بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) پخش گردید، به این کشف علمی اشاره شد.

 • قسمت سوم گفتگوی زنده دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  70 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امروز" در شبکه سلامت سیما در روز پنجشنبه مورخ 31 خرداد 1397 به موضوع "سلامت ماهی و غذاهای دریایی" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) بود.

 • قسمت دوم گفتگوی زنده دکتر بهادر حاجی محمدی درشبکه سلامت

  43 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امروز" در شبکه سلامت سیما در روز پنجشنبه مورخ 17 خرداد 1397 به موضوع "سلامت غذاهای خودرو و طبیعی" اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) بود.

 • دکتر بهادر حاجی محمدی در برنامه زنده شبکه سلامت-بخش اول

  485 بازدید

  برنامه زنده تلویزیونی "همین امروز" در شبکه سلامت سیما در روز پنجشنبه مورخ 27 اردیبهشت 1397 به موضوع کلیات سلامت غذا اختصاص داشت. کارشناس این برنامه دکتر بهادر حاجی محمدی (رییس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران) بود.