559 دنبال‌ کننده
147.7 هزار بازدید ویدیو
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش

این ویدیوگرافی پس از برشمردن انواع کارکردهای پول به این موضوع می پردازد که اگر پول به عنوان معیار اندازه گیری ارزش، دارای ارزش متغیری باشد چه مشکلاتی در جامعه به وجود می آید و در نهایت راهکار اسلام برای جلوگیری از بی ارزش شدن پول را بیان می کند.

موشن‌گرافی

1.2 هزار بازدید 3 روز پیش

این ویدیوگرافی پس از برشمردن انواع کارکردهای پول به این موضوع می پردازد که اگر پول به عنوان معیار اندازه گیری ارزش، دارای ارزش متغیری باشد چه مشکلاتی در جامعه به وجود می آید و در نهایت راهکار اسلام برای جلوگیری از بی ارزش شدن پول را بیان می کند.

نمایش بیشتر