در حال بارگذاری
 • 11
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 27.7هزار
  بازدید

بچه های سیب سرخ

حرکت "بچه های سیب سرخ" از تیرماه 1381 آغاز شد و درفروردین ماه 1390 برای ثبت موسسه اقدام شد و در تاریخ 31 فروردین 1391 نزد سازمان ثبت اسناد کشور با شماره ثبت 29046 ، "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" را به ثبت رسید.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

حرکت "بچه های سیب سرخ" از تیرماه 1381 آغاز شد و درفروردین ماه 1390 برای ثبت موسسه اقدام شد و در تاریخ 31 فروردین 1391 نزد سازمان ثبت اسناد کشور با شماره ثبت 29046 ، "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" را به ثبت رسید.

 • 11
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 27.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها