آبیاری قطره ای

mtarvig
439 نمایش ۳ هفته پیش

سیستم آبیاری قطره ای

نیکاکورپ
1.2 هزار نمایش ۲ ماه پیش

ابیاری هوشمند

رعدنیرو
283 نمایش ۱۱ ماه پیش

آبیاری نواری

حسین
196 نمایش ۵ ماه پیش

قطره چکان آبیاری

نیکاکورپ
5.9 هزار نمایش ۸ ماه پیش

درختان و آبیاری

فرشته
639 نمایش ۱۰ ماه پیش

تجهیزات آبیاری قطره ای

HDPEpipe
4.6 هزار نمایش ۹ ماه پیش

آبیاری گیاهان در مسافرت

حس سبز
1.3 هزار نمایش ۱۱ ماه پیش

آبیاری یا دود یاری

ختی متی
238 نمایش ۱۱ ماه پیش

پروژه آبیاری تحت فشار

Rahdasht
339 نمایش ۱۱ ماه پیش

ابیاری در پرورش قارچ

farzin4007
1.6 هزار نمایش ۳ ماه پیش
نمایش بیشتر