آموزش مضراب در سه تار

Sadigtaly
103 بازدید 1 هفته پیش

آموزش سه تار جلسه نهم

HaktanTv
224 بازدید 1 هفته پیش

آموزش سه تار جلسه هشتم

HaktanTv
157 بازدید 3 هفته پیش

آموزش سه تار جلسه هفتم

HaktanTv
808 بازدید 3 هفته پیش

آموزش سه تار

تیناسافت
666 بازدید 1 ماه پیش

آموزش تار و سه تار

Alirezapaknia
2 هزار بازدید 2 ماه پیش

آموزش سه تار جلسه اول

HaktanTv
1.6 هزار بازدید 1 ماه پیش

آموزش سه تار جلسه ششم

HaktanTv
301 بازدید 1 ماه پیش

آموزش سه تار

مرکز موسیقی سدا
3.3 هزار بازدید 8 سال پیش

آموزش سه تار

جی فایل شاپ
377 بازدید 1 سال پیش

آموزش سه تار

مرکز موسیقی سدا
5.6 هزار بازدید 8 سال پیش

آموزش سه تار

رادیو جوان موزیک
2.1 هزار بازدید 2 سال پیش

آموزش سه تار

امین پورفیض
2.2 هزار بازدید 5 سال پیش

آموزش سه تار

علی اسدی سه تار
1.9 هزار بازدید 2 سال پیش

آموزش سه تار

مرکز موسیقی سدا
2.8 هزار بازدید 8 سال پیش

آموزش سه تار

جی فایل شاپ
788 بازدید 1 سال پیش

آموزش سه تار

امیرحسین
1.8 هزار بازدید 6 سال پیش

آموزش سه تار

گروه موسیقی سرایه
5.2 هزار بازدید 9 سال پیش

آموزش سه تار

گروه موسیقی سرایه
6.1 هزار بازدید 9 سال پیش

آموزش تار و سه تار

هومن اتابکی
4.5 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر