آموزش گیتار پاپ آرپژ 4/4

گیتارنو
1.2 هزار بازدید 1 ماه پیش

آموزش گیتار پاپ ((آرپژ 4/4))

گیتارنو
1.7 هزار بازدید 1 ماه پیش

آموزش گیتار پاپ

Guitar512
1.7 هزار بازدید 9 ماه پیش

آموزش گیتار پاپ

Guitar512
1.5 هزار بازدید 10 ماه پیش

آموزش گیتار پاپ

Guitar512
1.1 هزار بازدید 10 ماه پیش

آموزش گیتار پاپ

والس
671 بازدید 6 ماه پیش

آموزش گیتار پاپ

masoudkarimi26
1.9 هزار بازدید 10 ماه پیش

آموزش گیتار پاپ جلسه سوم

digit-dream
1.3 هزار بازدید 9 ماه پیش

جلسه دوم آموزش گیتار پاپ

digit-dream
1.5 هزار بازدید 9 ماه پیش

جلسه اول آموزش گیتار پاپ

digit-dream
2.6 هزار بازدید 9 ماه پیش

آموزش گیتار پاپ جلسه هفتم

digit-dream
1.6 هزار بازدید 8 ماه پیش

آموزش گیتار پاپ جلسه پنجم

digit-dream
1.1 هزار بازدید 8 ماه پیش

آموزش رایگان گیتار پاپ

امیرصالح
2 هزار بازدید 10 ماه پیش

آموزش گیتار پاپ آرپژ 6/8

گیتارنو
2.1 هزار بازدید 4 ماه پیش

آموزش ریتم نوازی گیتار پاپ

saeedguitari
1.8 هزار بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر