آهنگ افغانی شاد احساسی

نماگرام
13.5 هزار بازدید ۲ ماه پیش

آهنگ افغانی عاشقانه شاد

نماگرام
8 هزار بازدید ۲ ماه پیش

آهنگ افغانی قدیمی محلی

نماگرام
17.1 هزار بازدید ۲ ماه پیش

آهنگ افغانی قرسگ

امید ارگ - ORGBAZ
11.2 هزار بازدید ۳ ماه پیش

آهنگ افغانی مادر

امید ارگ - ORGBAZ
9.7 هزار بازدید ۲ ماه پیش

آهنگ افغانی گل مریم

امید ارگ - ORGBAZ
9.3 هزار بازدید ۳ ماه پیش

آهنگ افغانی دوست

امید ارگ - ORGBAZ
11.4 هزار بازدید ۲ ماه پیش

آهنگ افغانی مهتاب

امید ارگ - ORGBAZ
9.8 هزار بازدید ۲ ماه پیش

اهنگ افغانی شاد

سیروس هراتی
12.2 هزار بازدید ۲ ماه پیش

آهنگ افغانی کابل جان

امید ارگ - ORGBAZ
10.8 هزار بازدید ۲ ماه پیش

آهنگ شاد افغانی

وحیدDARK(آنلاین)
17.2 هزار بازدید ۲ ماه پیش

اهنگ افغانی (اخ اخی خمارم)

(Ok Video)
13.6 هزار بازدید ۲ ماه پیش

آهنگ شاد افغانی لوگری

امید ارگ - ORGBAZ
15.6 هزار بازدید ۳ ماه پیش

آهنگ تولدت مبارک افغانی

دیدیش؟
3.6 هزار بازدید ۲ ماه پیش

اهنگ افغانی خانه خالی

Behrouzes
5.1 هزار بازدید ۳ ماه پیش
نمایش بیشتر