آینده پژوهی

مطالعه شریف
1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

آینده پژوهی

مطالعه شریف
376 بازدید ۳ سال پیش

آینده پژوهی

مطالعه شریف
311 بازدید ۳ سال پیش

آینده پژوهی رسانه ها

شبکه مسیر
8.3 هزار بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر