ابر رسانا

powermoj
99 بازدید ۹ ماه پیش

ابر رسانا

امروز من
871 بازدید ۲ سال پیش

ابر رسانا 1

تکنولوژی و فناوری
1.6 هزار بازدید ۸ سال پیش

ابر رسانا و آهن ربا

چیستا
2.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

در مورد قطار های ابر رسانا

Heliofizx
1.2 هزار بازدید ۴ سال پیش