ابوالفضل زرویی نصرآبادی

طاهر
10 هزار نمایش ۷ سال پیش

شعر خوانی ابوالفضل زرویی

aztanz
1.5 هزار نمایش ۲ سال پیش

هنوزم نیست باور رفتنت را

b_titr
31.7 هزار نمایش ۳ ماه پیش

زم : زروئی عزیز دل منه

b_titr
16.1 هزار نمایش ۶ ماه پیش

اخم شو ما ندیدیم!

b_titr
14.2 هزار نمایش ۶ ماه پیش