ابوبکر البغدادی کشته شد

enghelabgeram
2.3 هزار بازدید 4 ماه پیش

محل کشته شدن ابوبکر البغدادی

صادق
6.3 هزار بازدید 4 ماه پیش

همسر ابوبکر البغدادی

صدای ایران
14.6 هزار بازدید 4 سال پیش

دختر ابوبکر البغدادی

محمد علی
2.4 هزار بازدید 4 سال پیش

سان دیدن ابوبکر البغدادی

IRIB
7.1 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر