اردشیر کامکار

سه تار
653 نمایش ۱۱ ماه پیش

اردشیر کامکار حرف حساب

Shirazconcerts
1.2 هزار نمایش ۴ ماه پیش

اردشیر کامکار

Zavie Music Academy
3.1 هزار نمایش ۳ سال پیش

کمانچه نوازی اردشیر کامکار

GOOD BOY
3.3 هزار نمایش ۴ سال پیش

زهر شیرین

موسیقی ایرانی
855 نمایش ۲ سال پیش

رقص اتش

Dr.Alireza
1.8 هزار نمایش ۴ سال پیش

ترانه هاى زمین

اردشیر کامکار
1.1 هزار نمایش ۱ سال پیش