آموزش ارزشها دو

مهاجر 212
76 بازدید ۳ سال پیش

آموزش ارزشها یک

مهاجر 212
78 بازدید ۳ سال پیش

آموزش ارزشها سه

مهاجر 212
71 بازدید ۳ سال پیش

ارزشها.دانش سارویی

بشکن
82 بازدید ۶ سال پیش

وقتی ارزشها عوض میشود

khonar
809 بازدید ۲ سال پیش