استاد از جعفر

Amir
1.3 هزار نمایش ۱۰ ماه پیش

آهنگ جعفر استاد

مسترAmin
7.4 هزار نمایش ۶ ماه پیش

مسخره کردن توسط جعفر اهنگ استاد

p.n
9.2 هزار نمایش ۱۱ ماه پیش

جعفر قلی

محسن دهنوی
2.1 هزار نمایش ۶ سال پیش

جعفر قلی طنز

علیرضا شریفی
2.5 هزار نمایش ۵ سال پیش

استاد جعفر

سین کلیپ
18.7 هزار نمایش ۳ سال پیش

ساز استاد جعفر

سین کلیپ
5.3 هزار نمایش ۳ سال پیش

استاد ممد قلی ظاهری

حلقوانه
10.1 هزار نمایش ۴ سال پیش

استاد ممد قلی ظاهری

حلقوانه
4 هزار نمایش ۴ سال پیش

استاد حاج جعفر صدقی

یاسین
3.1 هزار نمایش ۳ سال پیش
نمایش بیشتر