رهش(استاد صادقی)

rhesh
134 بازدید ۱ سال پیش

سنتور نوازی استاد صادقی

شکیبافر
3.8 هزار بازدید ۶ سال پیش

سنتور نوازی استاد صادقی

شکیبافر
1.7 هزار بازدید ۶ سال پیش

خوانندگی استاد پرویز صادقی

voriboika
13.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

مبارزه استاد ابراهیم صادقی

احسان
2.6 هزار بازدید ۷ سال پیش
نمایش بیشتر