اسماالله الحسنی

عارف...!
4 هزار نمایش ۵ سال پیش

۹۹ اسم خداوند

سلام
2 هزار نمایش ۴ سال پیش