اسید معده

حسنا
3.1 هزار بازدید ۶ سال پیش

جراحی رفلاکس اسید معده

دكتر فارما
6.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

اسید معده یا ترش کردن

امشو
2.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

تنظیم ترشح اسید معده

PhenoCryste
2.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

رفلاکس معده

دکتر مهندس
61 بازدید ۱ هفته پیش