اصول و فنون مذاکره

irandelta1
25 بازدید 1 هفته پیش

اصول و فنون مذاکره

amirghalgar
21 بازدید 1 هفته پیش

اصول و فنون مذاکره 6

mehrdas61
73 بازدید 2 ماه پیش

اصول و فنون مذاکره 1

mehrdas61
155 بازدید 2 ماه پیش

اصول مذاکره

علی بهرام پور
431 بازدید 3 سال پیش

اصول مذاکره

فرزاد
2.8 هزار بازدید 5 سال پیش

اصول مذاکره فروش

محمد جواد کرباسی
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

اصول و فنون مذاکره

شرکت ایده
1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

اصول و فنون مذاکره

آدینه بوک
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

دوره اصول فنون مذاکره

imiesf
242 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر