جیت کان دو شرق تهران

Armohrmi
66 بازدید 5 ماه پیش

جیت کاندو

اموزش جیت کان دو
224 بازدید 5 ماه پیش

هنرنمایی استاد کوه کمری

جیت کاندو
2.8 هزار بازدید 9 سال پیش

مبارزه استاد حسن کوه کمری

M3hrdad
21.8 هزار بازدید 8 سال پیش

استاد کوه کمری 20ok1.ir

h
2.3 هزار بازدید 8 سال پیش

جیت کان دو حسن کوه کمری

jkd.koohkamary
6.2 هزار بازدید 5 سال پیش

حرکات استاد کوه کمری با چاقو

h
2.5 هزار بازدید 8 سال پیش

پشت کمری اداری09189570355

hasan
51 بازدید 1 سال پیش

دفاع و حمله همزمان

reza.moharrami
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

آموزش جیت کاندو

reza.moharrami
1.8 هزار بازدید 2 سال پیش

سرعت ضربات پا

jkd
3.1 هزار بازدید 5 سال پیش

لگد کوبشی بروس لی

jkd
4.7 هزار بازدید 5 سال پیش

جیت کان دو واقعی

jkd
6.7 هزار بازدید 5 سال پیش

شکستن چوب

jkd
698 بازدید 5 سال پیش

لگد کوبشی

jkd
1.8 هزار بازدید 5 سال پیش

تمرین با کارد

jkd
508 بازدید 5 سال پیش

دفاع شخصی

jkd
3.4 هزار بازدید 5 سال پیش

هنرنمایی استاد بزرگ

jkd
3.7 هزار بازدید 5 سال پیش

اموزش جیت کان دو بروس لی

jkd
21.7 هزار بازدید 5 سال پیش

مثل اب باش

jkd
2.1 هزار بازدید 5 سال پیش

جیت کان دو بروس لی در ایران

jkd
6.9 هزار بازدید 5 سال پیش

مبارزه به روش جیت کان دو

jkd
2.4 هزار بازدید 5 سال پیش

اجرای مشت ۱اینچی

jkd
6.2 هزار بازدید 5 سال پیش

روش مبارزه بدون درگیری

jkd
3.6 هزار بازدید 5 سال پیش

جیت کان دو روش بی روش

jkd
3.8 هزار بازدید 5 سال پیش

مشت قدرتی در جیت کان دو

jkd
2.4 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر