تعمیر زه راکت بدمینتون

رضا اصلانی
16.9 هزار بازدید 4 سال پیش

آموزش سرویس بلند بدمینتون

سمانه
11.5 هزار بازدید 4 سال پیش

آموزش اسمش بدمینتون

سمانه
11.5 هزار بازدید 4 سال پیش

بستن گریپ راکت بدمینتون

حامد
11.3 هزار بازدید 4 سال پیش

مسابقات بدمینتون

حسین
6.6 هزار بازدید 5 سال پیش

اموزش بدمینتون 3

ملنا
5.9 هزار بازدید 5 سال پیش

آموزش گریپ بدمینتون

اسپرت نگار
2.2 هزار بازدید 2 سال پیش

آموزش بدمینتون پایه

Time City
3 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش تاس بدمینتون

سمانه
7.7 هزار بازدید 4 سال پیش

مسابقه بدمینتون...

سمانه
2.7 هزار بازدید 4 سال پیش

تمرین ضربه درایو

بدمینتون انزلی
5.8 هزار بازدید 3 سال پیش

شات دراپ و لیفت

بدمینتون انزلی
5.3 هزار بازدید 3 سال پیش

نت دراپ

بدمینتون انزلی
5 هزار بازدید 3 سال پیش

تمرینات بدمینتون حرفه ای

فیت کلاب
6.9 هزار بازدید 3 سال پیش

آموزش بدمینتون

سیاوش
7.3 هزار بازدید 8 سال پیش

بازی زیبای بدمینتون

یونکس ایران
4 هزار بازدید 4 سال پیش

تمرین اسمش و نت

بدمینتون انزلی
6.8 هزار بازدید 3 سال پیش

آموزش بدمینتون

سیاوش
5 هزار بازدید 8 سال پیش

نحوه ساخت توپ بدمینتون

لیان
3.7 هزار بازدید 3 سال پیش

اموزش بدمینتون 5

ملنا
3.4 هزار بازدید 5 سال پیش

اموزش بدمینتون 1

ملنا
3.6 هزار بازدید 5 سال پیش

ضربه نت مورب بدمینتون

رضا اصلانی
4.2 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر