علت خروج ایران از برجام

ایرنا
6.2 هزار بازدید 10 ماه پیش

نمایش طنز برجام

صفی آباد نیوز
1.9 هزار بازدید 9 ماه پیش

زهر برجام

تلویزیون اینترنتی نصر
3.4 هزار بازدید 3 ماه پیش

طنز درمورد برجام

امیردونلو
1.2 هزار بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر