بیدل برزویی... غمگین

saeedeh-8314
575 بازدید ۱ هفته پیش

بیدل برزویی

مسعودقیامی
466 بازدید ۳ هفته پیش

بیدل برزویی جدید

مسعودقیامی
1.2 هزار بازدید ۱ ماه پیش

محلی بیدل برزویی

مسعودقیامی
2.1 هزار بازدید ۱ ماه پیش

کرمانجی بیدل برزویی

masuodghiyamii
2.1 هزار بازدید ۲ ماه پیش

اهنگ کردی بیدل برزویی

masuodghiyamii
1.4 هزار بازدید ۲ ماه پیش

بیدل برزویی

masuodghiyamii
651 بازدید ۴ ماه پیش

بیدل برزویی کرمانجی

masuodghiyamii
1.7 هزار بازدید ۴ ماه پیش

بیدل برزویی گلامن

masuodghiyamii
1.6 هزار بازدید ۳ ماه پیش

بیدل برزویی انتظار

masuodghiyamii
3.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

بیدل برزویی عشق

masuodghiyamii
1.1 هزار بازدید ۴ ماه پیش

بیدل برزویی بی ته

masuodghiyamii
4 هزار بازدید ۱ سال پیش

کرمانجی جدید بیدل برزویی

masuodghiyamii
4.3 هزار بازدید ۹ ماه پیش

بیدل برزویی

hoseinisazadeh61
2.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

بیدل برزویی

محسن احمدی
4.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

بیدل برزویی

محسن احمدی
3 هزار بازدید ۵ سال پیش

بیدل برزویی-اسفراین

محسن احمدی
5.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

بیدل برزویی-روزگار

محسن احمدی
8 هزار بازدید ۴ سال پیش

بیدل برزویی-جوانی

محسن احمدی
4.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

بیدل برزویی دنج 2

محسن احمدی
7 هزار بازدید ۴ سال پیش

سرباز

masuodghiyamii
492 بازدید ۳ ماه پیش

مادر

masuodghiyamii
3.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

کرمانجی بیدل

masuodghiyamii
2 هزار بازدید ۱ سال پیش

اهنگ کرمانجی بیدل برزوی

masuodghiyamii
3.9 هزار بازدید ۳ ماه پیش

عاشق تمه

masuodghiyamii
2.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

کرمانجی جدید

masuodghiyamii
1.9 هزار بازدید ۱ سال پیش