بیژن نامدار زنگنه

ناصر جمشیدی
1.8 هزار نمایش ۶ سال پیش

ب.ز بیژن زنگنه است

داروگ
305 نمایش ۹ ماه پیش

استعفای بیژن زنگنه وزیر نفت

مهدی
62.9 هزار نمایش ۶ ماه پیش
نمایش بیشتر