امید دانا:تجزیه امریکا

110m
1.4 هزار بازدید 2 ماه پیش

تجزیه به کمک اتحاد جمله مشترک

رضا
2.4 هزار بازدید 5 ماه پیش

تجزیه آمریکا تا 2030

ایران دانا
1.8 هزار بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر