تخریب بقیع

عشقعلی
75 نمایش ۳ روز پیش

تخریب به کمک تکنولوژی

plan1
44 نمایش ۱ هفته پیش

تخریب ونوسازی

u_6113778
32 نمایش ۱ هفته پیش

تخریب و گودبرداری

u_6113778
51 نمایش ۱ هفته پیش

تخریب ساختمان

plan1
118 نمایش ۱ هفته پیش

تخریب لندکروز

sa_basirat
1.2 هزار نمایش ۲ هفته پیش

تخریب ساختمان

r_spad
58 نمایش ۳ هفته پیش
نمایش بیشتر