تخریب ساختمان

plan1
106 نمایش ۱ هفته پیش

تخریب ساختمان

r_spad
58 نمایش ۲ هفته پیش

تخریب ساختمان

sfk_structure
82 نمایش ۱ ماه پیش

تخریب ساختمان

وریاماتاک
434 نمایش ۹ ماه پیش

تخریب ساختمان ناموفق

DIGIKOT
825 نمایش ۵ ماه پیش

حادثه در تخریب ساختمان

sa_basirat
1 هزار نمایش ۹ ماه پیش

تخریب ساختمان

آرش
1.7 هزار نمایش ۵ سال پیش

تخریب ساختمان

یاسین تقوی
1.1 هزار نمایش ۵ سال پیش

تخریب ساختمان

محمد علی
290 نمایش ۴ سال پیش

تخریب ساختمان

محمد جواد
173 نمایش ۳ سال پیش

تخریب ساختمان

mma.com
467 نمایش ۵ سال پیش

تخریب ساختمان

حضرت رپ
559 نمایش ۵ سال پیش
نمایش بیشتر