تداکس تهران 2017

تداکس تهران
2.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

بیا با هم حرف بزنیم

اینوتاکس
3.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

Introducing TEDxTehran 2016 Theme

تداکس تهران
3.2 هزار بازدید ۲ سال پیش