احیای قلبی ریوی

معلم313
881 بازدید ۲ ماه پیش

احیای قلبی ریوی

کافه پزشکی
1.6 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

احیا قلبی و ریوی

ابوالفضل
1.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

احیای قلبی ریوی

فوریت های پزشکی
4 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش ماساژ قلبی ریوی

طب سنتی
3.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

آموزش احیای قلبی ریوی

Cpr
2.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

احیای قلبی ریوی نوزاد

رضا
9.9 هزار بازدید ۷ سال پیش

آموزش احیای قلبی ریوی

رندا
2.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

احیا قلبی ریوی(CPR)

mojtaba.salmani
1.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش احیا قلبی ریوی

کلیک سلامت
1.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

احیا قلبی ریوی CPR

مرجع معتبر آموزش
2.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

احیاء قلبی ریوی پایه

یاس
1.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

بررسی و شروع احیاء قلبی ریوی

محمود
1.5 هزار بازدید ۷ سال پیش

آموزش احیاء قلبی ریوی CPR

محمد
8.7 هزار بازدید ۶ سال پیش

صداهای قلبی-تنگی دریچه ریوی

مداپل
2.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

احیای قلبی ریوی پایه1 (BLS 1)

یاس
2.4 هزار بازدید ۶ سال پیش
نمایش بیشتر