غمگین

talkhtarin.roya
48 بازدید 3 هفته پیش

اهنگ غمگین

talkhtarin.roya
26 بازدید 1 ماه پیش

اهنگ غمگین

talkhtarin.roya
1.7 هزار بازدید 1 ماه پیش

قسمت

talkhtarin.roya
61 بازدید 1 ماه پیش

دلتنگی

talkhtarin.roya
762 بازدید 4 هفته پیش

مجید علیپور اهنگ دلم گیره

talkhtarin.roya
1.5 هزار بازدید 1 هفته پیش

دلشکسته

talkhtarin.roya
53 بازدید 3 هفته پیش

دلشکسته

talkhtarin.roya
17 بازدید 2 هفته پیش

اهنگ غمگین

talkhtarin.roya
2.5 هزار بازدید 1 هفته پیش

اهنگ غمگین

talkhtarin.roya
2.4 هزار بازدید 7 ماه پیش

غمگین

talkhtarin.roya
449 بازدید 4 ماه پیش

غمگین

talkhtarin.roya
708 بازدید 4 ماه پیش

غمگین

talkhtarin.roya
670 بازدید 4 ماه پیش

اهنگ غمگین . دکتر انوشه

talkhtarin.roya
3.4 هزار بازدید 5 ماه پیش

اهنگ غمگین . آوات

talkhtarin.roya
3 هزار بازدید 7 ماه پیش

اهنگ غمگین

talkhtarin.roya
2.4 هزار بازدید 7 ماه پیش

کلیپ غمگین

talkhtarin.roya
2.9 هزار بازدید 2 ماه پیش

غمگین

talkhtarin.roya
761 بازدید 4 ماه پیش

اهنگ in the end

talkhtarin.roya
91 بازدید 5 ماه پیش

اهنگ غمگین

talkhtarin.roya
1.1 هزار بازدید 7 ماه پیش

ولنتاین

talkhtarin.roya
1.7 هزار بازدید 9 ماه پیش

اهنگ غمگین

talkhtarin.roya
3.6 هزار بازدید 6 ماه پیش

غمگین

talkhtarin.roya
140 بازدید 3 ماه پیش

اهنگ غمگین

talkhtarin.roya
1.8 هزار بازدید 7 ماه پیش

اهنگ غمگین . این دلم مرده

talkhtarin.roya
8.4 هزار بازدید 9 ماه پیش

معین رضازاده اهنگ اینده

talkhtarin.roya
1.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

غمگین

talkhtarin.roya
419 بازدید 4 ماه پیش

دکلمه

talkhtarin.roya
220 بازدید 6 ماه پیش

طبیعت

talkhtarin.roya
52 بازدید 5 ماه پیش

کلیپ غمگین

talkhtarin.roya
93 بازدید 3 ماه پیش
نمایش بیشتر