آموزش تندخوانی قسمت اول

فیلم-dlsoal
14.7 هزار بازدید 3 سال پیش

درس سوم دوره تندخوانی

مطالعه شریف
11.1 هزار بازدید 4 سال پیش

آموزش تندخوانی قسمت دوم

فیلم-dlsoal
9.8 هزار بازدید 3 سال پیش

تندخوانی قران کریم - جزء اول

لیمو
2.8 هزار بازدید 7 ماه پیش

تندخوانی برای کنکور

محمد قاسمی
4 هزار بازدید 4 سال پیش

تندخوانی دکتر سیدا

مجید کریمی
5.1 هزار بازدید 4 سال پیش

آموزش تندخوانی قسمت سوم

فیلم-dlsoal
5.5 هزار بازدید 3 سال پیش

دوره آنلاین تندخوانی

سمینار ما
15.6 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر