توربین گاز زیمنس

آب، غذا، انرژی
1.2 هزار نمایش ۵ سال پیش

طرز کار توربین گاز

لیان
758 نمایش ۳ سال پیش

توربین گازی

مرتضی سهرابی
571 نمایش ۱۰ ماه پیش

J47 ceramic blades

PerfectTeam
161 نمایش ۳ سال پیش

gas turbine

سارا
259 نمایش ۴ سال پیش

Gas turbine

PerfectTeam
318 نمایش ۳ سال پیش

gas turbine accident

PerfectTeam
253 نمایش ۳ سال پیش

Siemens gas turbine

PerfectTeam
154 نمایش ۳ سال پیش

Gas turbine

PerfectTeam
309 نمایش ۳ سال پیش

توربین

احمد
318 نمایش ۳ سال پیش

J47 gas engine

PerfectTeam
196 نمایش ۳ سال پیش

طرز کار موتور جت

لیان
3.2 هزار نمایش ۳ سال پیش

Two shaft gas turbine

PerfectTeam
338 نمایش ۳ سال پیش

Gas turbine

PerfectTeam
220 نمایش ۳ سال پیش