تکنوازی تنبور

khalil_hatamikia
804 بازدید ۳ ماه پیش

تکنوازی تنبور رضا طاهری

موسیقی
1.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

تکنوازی تنبور_سیناسهرابی

sushiant68
2.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

دی شو دیم لهَ خو

Rastan music band
178 بازدید ۳ ماه پیش

تنبور صائب

افشین
979 بازدید ۷ ماه پیش

تنبور

سعید
2.1 هزار بازدید ۴ ماه پیش

ماسوله

روستای تنگ لره زیبا
118 بازدید ۲ ماه پیش

تنبور نوازی حمیدرضا بزرگی

رستان
1.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

تنبور بداهه نوازی

مهدی
1.7 هزار بازدید ۶ سال پیش

تنبور

لر موزیک
2.8 هزار بازدید ۶ سال پیش

تنبور نوازی : علی اقبال

علی اقبال
4.4 هزار بازدید ۱ سال پیش