معرفى خودم

mohammadreza
50 بازدید ۱۰ ماه پیش

محصولات شرکت Aselsan

مجید
666 بازدید ۴ سال پیش

محصولات صنایع Otokar ترکیه

مجید
1.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

صنایع Tusas موتور ترکیه

مجید
739 بازدید ۴ سال پیش

Turkish Army In Action 2015

مجید
496 بازدید ۳ سال پیش

Turkish Army in Action 2015

مجید
532 بازدید ۴ سال پیش

پلتفرم های زمینی ترکیه 1

مجید
1.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

صنایع MKEK ترکیه

مجید
1.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

Tuzla class - New Type Patrol Boat

مجید
856 بازدید ۳ سال پیش

نیروی هوایی ترکیه

مجید
1.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

شرکت Nurol Technologies ترکیه

مجید
570 بازدید ۴ سال پیش

پلتفرم های زمینی ترکیه 2

مجید
4.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

شرکت Meteksan Savunma ترکیه

مجید
267 بازدید ۴ سال پیش

BAYRAKTAR TB2 - Tactical UAS

مجید
669 بازدید ۴ سال پیش

شرکت STM ترکیه

مجید
1.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

شرکت Aselsan ترکیه

مجید
268 بازدید ۴ سال پیش

تانک Leopard 1T ترکیه

مجید
526 بازدید ۴ سال پیش

تست خضموک Kirpi ترکیه

مجید
2.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

تانک Sabra mkII ترکیه

مجید
1.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

FNSS Amphibious Assault Bridge

مجید
550 بازدید ۳ سال پیش

نیروی زمینی ترکیه

مجید
1.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

تاسیسات فشنگ سازی MKEK ترکیه

مجید
2.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

شرکت Meteksan Savunma ترکیه

مجید
428 بازدید ۴ سال پیش

معرفی شرکت AYESAS ترکیه

مجید
648 بازدید ۴ سال پیش

پلتفرم های هوایی ترکیه

مجید
1.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

Israel at LAAD 2015

مجید
251 بازدید ۴ سال پیش

شرکت Havelsan ترکیه

مجید
490 بازدید ۴ سال پیش

توانمندی های NIMR Automotive امارات

مجید
1.8 هزار بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر