تخریب به کمک تکنولوژی

plan1
44 نمایش ۱ هفته پیش

تکنولوژی

طلبه ارشادگر
64 نمایش ۱ هفته پیش

تریز تکنولوژی چیست؟

triz_tech
21 نمایش ۱ هفته پیش

معرفی تکنولوژی SD-WAN

رایکا
591 نمایش ۱ هفته پیش

تکنولوژی فقط این.

roshangari@
78 نمایش ۱ ماه پیش

پرواز با تکنولوژی

مجله تک
52 نمایش ۳ هفته پیش

تکنولوژی entity در mvc

delvapa30
91 نمایش ۱ ماه پیش

به دور از تکنولوژی

Nashatv
64 نمایش ۳ هفته پیش
نمایش بیشتر