آقای مذاکره

mr.talkman
12 بازدید 2 ماه پیش

منشی را دور بزن

Soraya.yazdani
25 بازدید 3 ماه پیش

مذاکره تلفنی موفق

Dr. Soroush Safdarian
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر