درمان تیروئید پرکار و کم کار

moonteam
1.1 هزار بازدید 2 ماه پیش

درمان گره های تیروئید توسط RF

TMIC
15.7 هزار بازدید 2 سال پیش

جراحی تیروئید

بیمارستان امید
7.6 هزار بازدید 2 سال پیش

معاینه تیروئید-1

حسین
7.8 هزار بازدید 8 سال پیش

پایش عصب واگ در جراحی تیروئید

medtech
5.6 هزار بازدید 3 سال پیش

جراحی غده تیروئید

دکتر صالح محبی
5.9 هزار بازدید 1 سال پیش

درمان کم کاری تیروئید

roshangari051
7.2 هزار بازدید 3 سال پیش

عمل جراحی تیروئید

دکتریابی
7 هزار بازدید 4 سال پیش

جراحی تیروئید

دکتر صالح محبی
6.5 هزار بازدید 1 سال پیش

درمان کم کاری تیروئید

علی
7.4 هزار بازدید 2 سال پیش

غده تیروئید

دکتر اکبر بیات
3.8 هزار بازدید 4 سال پیش

درمان تیروئید

کلینیک دکتر مروستی
2.7 هزار بازدید 1 سال پیش

معاینه تیروئید-2

حسین
3.2 هزار بازدید 8 سال پیش
نمایش بیشتر