عمل جراحی سزارین

طبیب کده
2.9 هزار بازدید ۵ ماه پیش

عمل جراحی سزارین

نفیسه خاتون
7.8 هزار بازدید ۹ ماه پیش

عمل جراحی سزارین

نفیسه خاتون
3.2 هزار بازدید ۹ ماه پیش

عمل جراحی سزارین

نفیسه خاتون
11.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

سزارین

بویکا ✴
854 بازدید ۶ ماه پیش

c-snorkel لوله تنفس c

آرشاجراح
246 بازدید ۵ سال پیش