جلوبازو دمبل

علیرضا نظری
108 بازدید 2 ماه پیش

جلوبازو دمبل

Royal Body
12.3 هزار بازدید 3 سال پیش

جلوبازو دمبل

pouya_trainer
6.8 هزار بازدید 2 سال پیش

جلوبازو دمبل چکشی

Bst Ecn
1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

جلوبازو دمبل ایستاده

(فیتنس) Fitness
8.1 هزار بازدید 3 سال پیش

جلوبازو دمبل لاری

مربی خودت شو
10.7 هزار بازدید 3 سال پیش

جلوبازو دمبل نشسته

مربی خودت شو
5.6 هزار بازدید 4 سال پیش

جلوبازو دمبل چکشی

تن ورز
8.1 هزار بازدید 2 سال پیش

جلوبازو متناوب دمبل

فیتنسمن
24.6 هزار بازدید 3 سال پیش

جلوبازو دمبل نشسته

Royal Body
28.1 هزار بازدید 3 سال پیش

جلوبازو دمبل تک خم

جیم سنتر
577 بازدید 11 ماه پیش

جلوبازو دمبل تک خم

Bst Ecn
1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

جلوبازو دمبل تمرکزی نشسته

mrbadansaz
1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

جلوبازو دمبل روی شیب

مربی خودت شو
1.5 هزار بازدید 3 سال پیش

جلوبازو دمبل تک خم

مربی خودت شو
5.3 هزار بازدید 3 سال پیش

جلوبازو دمبل چرخشی(تناوبی)

bodyfresh
4.4 هزار بازدید 3 سال پیش

جلوبازو دمبل جفت نشسته

mrbadansaz
1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

جلوبازو دمبل ایستاده جفت

mrbadansaz
1.5 هزار بازدید 1 سال پیش

جلوبازو عنکبوتی با دمبل

bodyfresh
1.8 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر