جوجه سهره

رضایی
2.6 هزار بازدید ۴ ماه پیش

جوجه سهره

رضایی
524 بازدید ۴ ماه پیش

جوجه سهره سیوندی

حمزه : شیراز
1.6 هزار بازدید ۶ ماه پیش

جوجه سهره أهلی

192.24.11.4
1.4 هزار بازدید ۶ ماه پیش

جوجه سهره دستی علی خضری

ali_khezri_mahabad
1.5 هزار بازدید ۹ ماه پیش

سهره جوجه قفس

amin6647
4.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

غذا دادن سهره به جوجه هاش

سیامک
3 هزار بازدید ۶ ماه پیش

سهره_جوجه سهره

سید مجتبی
6.5 هزار بازدید ۵ سال پیش

سهره_جوجه سهره

سید مجتبی
7.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

سهره قناری رو جوجه سهره

افشین
9.1 هزار بازدید ۵ سال پیش

جوجه سهره

افشین
10.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

جوجه سهره

علی
2.1 هزار بازدید ۷ سال پیش

جوجه سهره

علی
1.2 هزار بازدید ۷ سال پیش

جوجه سهره

علی
4.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

جوجه سهره

حامدکرمی
4.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

جوجه سهره

افشین
7.2 هزار بازدید ۷ سال پیش

جوجه سهره

هادی محمدی
4.2 هزار بازدید ۵ سال پیش

جوجه سهره

حامدکرمی
7.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

جوجه سهره

سهره ارسنجان
6.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه سهره ناز

سید رضا 09352456475
9.5 هزار بازدید ۷ سال پیش

مستگیری جوجه سهره

ایمان
7.1 هزار بازدید ۵ سال پیش

جوجه سهره سراب

محمدرضالا
4.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

جوجه سهره قناری

سهره قناری
1.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

جوجه سهره دستی

اسحاق غیبی حاجی ور
5.1 هزار بازدید ۶ سال پیش

جوجه سهره ارسنجان

سهره ارسنجان
16 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه سهره کردستان

محمد پارسا
9.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

جوجه سهره رضا

محمدرضالا
2.2 هزار بازدید ۶ سال پیش

جوجه سهره سراب

محمدرضالا
2.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

آزادسازی جوجه سهره

محمود زندی
2.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

جوجه سهره دستی

علی
4.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

جوجه سهره سفید

آصف جمشیدی
5.8 هزار بازدید ۷ سال پیش

جوجه سهره های من

امیرحسین
2.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

اواز جوجه سهره

hamidia11
19.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

جوجه سهره مست

افشین
15.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

جوجه سهره مست

افشین
11.2 هزار بازدید ۷ سال پیش

جوجه سهره مست

اردبیل سهره
11.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

جوجه سهره دستی ما

sam1093
8.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

جوجه سهره قناری

سهره قناری
3.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

جوجه سهره های امسالم

ایمان
2.5 هزار بازدید ۵ سال پیش

تعین جنسیت جوجه سهره

جوجه سهره
4.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

جوجه سهره در طبیعت

اردبیل سهره
5.6 هزار بازدید ۵ سال پیش

جوجه سهره قناری دستی

BIRDMAN of ALCATRAZ
8.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه سهره باز خسته

سهره بان
2.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه سهره دهن باغی

اردبیل سهره
16 هزار بازدید ۵ سال پیش

غذا دادن به جوجه سهره

sam1093
5.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

جوجه سهره کال کاملا دستی

mohamaddbs
7.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

جوجه سهره دستی ،سام شیراز

sam1093
1.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش حلقه گذاری جوجه سهره

مهدی
11.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوجه سهره دستی اقا رضا

رضا
5.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

سهره جوجه قفس

Mohammadataee7
10.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

سهره جوجه مهدى

مهدی دلشاد
2.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

سهره جوجه قفس

Mohammadataee7
8.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

جوجه سهره سرسیاه با سینه سرخ

مهدی
13.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

جوجه سهره های یکی از رفقا

سهره بان
3.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

جوجه گیری از سهره

سهره ارسنجان
4.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

جوجه گوشتی سهره ریز

سعید محدثی
6.1 هزار بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر