جوشکاری آرگون (تیگ)

عصرمواد
2.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

جوشکاری تیگ

ایران پارولد
1.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

جوشکاری تیگ ( TIG )

علمی
1.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

آموزش جوشکاری تیگ

لوازم جوش و برش
6.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

جوشکاری تیگ آلومینیوم

آلوم متال
2 هزار بازدید ۲ سال پیش

آموزش جوشکاری تیگ

پاتیل
2.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

جوشکاری تیگ(Tig)

محمد مقراضی
2.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

راه اندازی جوشکاری تیگ

پاتیل
1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

آموزش جوشکاری تیگ TIG

وحید
4.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

آموزش جوشکاری

پاتیل
2.6 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر