شاهین آرپناهی از جیتکس می گوید

b_titr
28.2 هزار بازدید 2 سال پیش

تاریخچه تکنولوژی در جیتکس

b_titr
40.1 هزار بازدید 2 سال پیش

نوبیتکس در جیتکس

b_titr
18.2 هزار بازدید 2 سال پیش

ولکس در جیتکس

b_titr
21.3 هزار بازدید 2 سال پیش

ماشین بازی در جیتکس

b_titr
15.5 هزار بازدید 2 سال پیش

استراحت و ورزش در جیتکس

b_titr
22.1 هزار بازدید 2 سال پیش

جیتکس چطور بود؟

b_titr
22.2 هزار بازدید 2 سال پیش

برگ نو در جیتکس

b_titr
30.3 هزار بازدید 2 سال پیش

آرش از جیتکس می گوید

b_titr
23.2 هزار بازدید 2 سال پیش

حامی ایرانیان در جیتکس

b_titr
22.5 هزار بازدید 2 سال پیش

Az sense در جیتکس

b_titr
18.2 هزار بازدید 2 سال پیش

جلسات جیتکس کجا برگزار می شد؟

b_titr
29.6 هزار بازدید 2 سال پیش

داسنا در جیتکس

b_titr
10.3 هزار بازدید 2 سال پیش

استارتاپ فضایی در جیتکس

b_titr
21.4 هزار بازدید 2 سال پیش

ترنا در جیتکس

b_titr
14.4 هزار بازدید 2 سال پیش

چگونگی حضور LG در جیتکس

b_titr
15.3 هزار بازدید 2 سال پیش

کلگرام در جیتکس

b_titr
18.4 هزار بازدید 2 سال پیش

نومد در جیتکس

b_titr
16.1 هزار بازدید 2 سال پیش

غرفه حکومت دبی در جیتکس

b_titr
30.2 هزار بازدید 2 سال پیش

حضور مانی بن در جیتکس

b_titr
11.2 هزار بازدید 2 سال پیش

ویتامید در جیتکس

b_titr
8.4 هزار بازدید 2 سال پیش

استارتاپی اماراتی در جیتکس

b_titr
16.4 هزار بازدید 2 سال پیش

زوپ در جیتکس

b_titr
21.5 هزار بازدید 2 سال پیش

تیم آپارات در جیتکس

b_titr
20.3 هزار بازدید 2 سال پیش

اگزا در جیتکس

b_titr
20 هزار بازدید 2 سال پیش

یوچک در جیتکس

b_titr
12.2 هزار بازدید 2 سال پیش

چجوری وارد جیتکس شدیم

b_titr
13.4 هزار بازدید 2 سال پیش

اسمارتی پات در جیتکس

b_titr
16 هزار بازدید 2 سال پیش

آرتیبیشن در جیتکس

b_titr
14.6 هزار بازدید 2 سال پیش

دکتر فقیهی از جیتکس می گوید

b_titr
44.7 هزار بازدید 2 سال پیش

دورهمی ایرانیان در جیتکس

b_titr
17.2 هزار بازدید 2 سال پیش

تفریحات در جیتکس

b_titr
44.9 هزار بازدید 2 سال پیش

معماری غرفه های جیتکس

b_titr
9.8 هزار بازدید 2 سال پیش

SUD System در جیتکس

b_titr
24.5 هزار بازدید 2 سال پیش

کارگو در جیتکس

b_titr
15.5 هزار بازدید 2 سال پیش

صنعت ریتیل در جیتکس

b_titr
14.9 هزار بازدید 2 سال پیش

ام جی در جیتکس

b_titr
27.7 هزار بازدید 2 سال پیش

نکسو در جیتکس

b_titr
22.2 هزار بازدید 2 سال پیش

دورهمی ایرانیان در جیتکس ۱

b_titr
16.4 هزار بازدید 2 سال پیش

جیتکس چطور بود؟

b_titr
17.2 هزار بازدید 2 سال پیش

فلکسا در جیتکس

b_titr
12.5 هزار بازدید 2 سال پیش

دکتر موسوی از جیتکس می گوید

b_titr
13.5 هزار بازدید 2 سال پیش

از جیتکس ۲۰۱۸ چه خبر؟

b_titr
10.6 هزار بازدید 2 سال پیش

پاکلین در جیتکس

b_titr
14.3 هزار بازدید 2 سال پیش

گزارش غرفه های ایرانی جیتکس

b_titr
10.3 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر