داغترین‌ها: #Copa America 2019

ساخت برد

راهکار
57 نمایش ۱ هفته پیش

برش لیزری

خانه مکانیک
60 نمایش ۸ ماه پیش

پروفایل WOS

خانه مکانیک
355 نمایش ۸ ماه پیش

مفهوم خزش

خانه مکانیک
329 نمایش ۸ ماه پیش

تست خستگی

خانه مکانیک
102 نمایش ۸ ماه پیش

شکست فلزات

خانه مکانیک
98 نمایش ۸ ماه پیش
نمایش بیشتر