طنز خرد کردن پیاز

ویدئوگردی
3.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

روش درست خرد کردن پیاز

فوت و فن
2.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

خرد کردن پیاز با سرعت نور!

عسل
2 هزار بازدید ۴ سال پیش

روش حرفه ای خرد کردن پیاز

آریا شف
33.8 هزار بازدید ۵ سال پیش

خرد کردن سریع پیاز

دوچرخه
1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

براحتی پیاز را خرد کنید

ghaem
534 بازدید ۲ سال پیش

دستگاه خرد کن پیاز

صنایع داوود
4.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

دستگاه خرد کن پیاز

صنایع داوود
4.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

دستگاه خرد کن پیاز

صنایع داوود
3.6 هزار بازدید ۵ سال پیش

خلال کن-خرد کن-پیاز داغ

کاراصنعت
17 هزار بازدید ۵ سال پیش